Har du blivit utsatt för brott?

Bor du i Malmö och har blivit utsatt för brott, blivit vittne till brott, är närstående eller anhörig till någon som utsatts för brott? I Malmö stad finns flera olika verksamheter som kostnadsfritt kan erbjuda dig samtalsstöd, behandling och krisbearbetning samt praktiska råd och stöd i rättsprocessen.

När man har blivit utsatt för ett brott är det vanligt att man reagerar känslomässigt och alla människor reagerar på olika sätt.  Det är vanligt att man inte riktigt känner igen sig själv under en period efter brottet och att man grubblar över det som hänt. Man kan ha råkat ut för fysiska och psykiska skador, sociala konsekvenser eller ekonomiska förluster. För en del känns det bra att prata med någon utomstående för att få hjälp att bearbeta det som hänt.

I Malmö stad finns flera verksamheter som kan erbjuda dig stöd och behandling. Du behöver inte ha polisanmält brottet för att kontakta oss. Välkommen att vända dig till någon av nedanstående verksamhet:

Verksamheter som stödjer brottsutsatta


STÖDCENTRUM erbjuder samtalsstöd, krisbearbetning och rådgivning för barn och vuxna som utsatts för alla typer av brott, dock ej våld i nära relation. Du kan även få stöd inför en rättsprocess. Stödcentrum erbjuder även medling vid brott. Telefon 040-34 92 92

KRISCENTRUM KONCEPT KARIN är en samverkan mellan socialtjänst, polis och rättsväsende för barn och vuxna som utsatts för våld i nära relation. Även för vuxna som utsatt andra vuxna eller barn i nära relation.  Riskbedömning görs för ungdomar som har utsatt andra för sexuella övergrepp. Erbjuder skyddsbedömning, stöd, rådgivning och behandling i samband med brottsutredning. Telefon 040-34 93 85

KRISCENTRUM SAMTALSMOTTAGNING erbjuder rådgivning, stöd och behandling för vuxna och deras barn som lever med, eller har levt i en relation, där våld förekommit eller där det finns risk för våld. Telefon 040-97 06 97

KRISCENTRUM BOENDE HEDER är ett skyddat boende för flickor och unga kvinnor i åldrarna 16-22 år som är utsatta för, eller riskerar att utsättas för, hedersvåld. Boende Heder erbjuder även rådgivning via telefon eller genom bokade besök. Telefonen är öppen dygnet runt, 0768-91 67 19

KRISCENTRUM BOENDE erbjuder skyddat boende, rådgivning, stöd och krisbearbetning för kvinnor och barn som lever med våld i nära relation. Telefonen är öppen dygnet runt, 040-29 09 99

KONSULTATIONSTEAMET samarbetar med flera myndigheter och ger stöd till personer som är utsatta för hot och vill lämna organiserad kriminalitet. Telefon 040-34 05 50

Senast ändrad: 2018-03-08 14:29