Lagar och regler

Det finns lagar som ger extra skydd åt dig som konsument. Konsument är du när du i egenskap av privatperson köper något av ett företag.

Lagarna är i huvudsak tvingande, vilket innebär att företaget inte kan avtala bort dina rättigheter.

De vanligaste konsumentlagarna hittar du på Hallå konsument (under Klaga, ångra eller anmäla)

Information om handel inom EU (Konsument Europa)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-03-17 13:04