Råd vid köp 

Före köp

Hos konsumentrådgivningen kan du få råd inför ett köp. Vi tipsar om vad du bör tänka på om du till exempel ska köpa en bil, anlita en hantverkare eller skriva avtal.

Konsumenternas vägledning om bank och försäkring kan ge dig hjälp och vägledning i bankfrågor samt hjälpa dig att jämföra försäkringar, tolka försäkringsvillkor med mera.


Energimarknadsbyrån ger dig vägledning i frågor som rör elmarknaden.


Telekområdgivarna kan ge dig information och hjälp kring tele-, TV- och internetabonnemang.


Konsument Europa hjälper dig till rätta på EU-marknaden. Lär dig mer om att vara konsument i Europa.


Allmänna reklamationsnämnden, en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister.


Råd & rön är en tidning som ger råd och fakta till konsumenter.

Om du vill veta om ett företag inte följt Allmänna reklamations-
nämndens beslut, titta på >svarta listan på Råd & röns hemsida.


Efter köp

Reklamation

Om du köpt en vara som är felaktig ska du först reklamera (hos företaget eller affären där du köpte den. Det innebär att du lämnar in den felaktiga varan och får en ny. Vänd dig till reklamationsansvarig.

Åberopa konsumentköplagen som definierar begreppet "fel". Det kan vara ett funktionsfel, felaktig information eller också utebliven eller försenad leverans. Vanligtvis ska affären först ha möjlighet att reparera varan. Om detta inte lyckas, kan man begära omleverans, det vill säga ny felfri vara, eller att köpet hävs.

Reklamera så fort som möjligt - senast inom 2 månader efter det att du har upptäckt felet. Du har alltid tre års reklamationstid även om du fått kortare garantitid av företaget.

Reklamation och garanti är viktigt att man håller isär, det är två skilda saker. Reklamationsrätten står skriven i lagen, medan garanti är ett frivilligt åtagande (en slags extra service) från säljarens sida.

Konsumentverket, extern webbplats
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), extern webbplats

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-07 15:18