Utbildning för näringslivet

Konsument Malmö erbjuder näringsidkare i Malmö möjlighet till utbildningar och föreläsningar i konsumenträtt.

Ökad kunskap om de lagar och regler som gäller mellan näringsidkare och konsument bidrar till att skapa en tryggare handel och ett bättre affärsklimat som gagnar alla.

Fördelar och vinster 

Det finns flera vinster för näringsidkare att ha god kunskap om de lagar och regler som gäller i handeln mellan säljare och konsument. Genom att agera korrekt och svara kunderna rätt, i samband med reklamationsärenden, kan många konflikter undvikas och kostnaderna bli lägre.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-04-01 08:05