Vanliga frågor

1. Kan en butik neka mig att byta en vara som jag köpt?

Ja. Bytesrätt är frivilligt för företagen. Därför ska du alltid fråga vilka regler affären har innan du betalar för varan. Har de bytesrätt ska du be att få det skrivit på kvittot (om det inte redan står där) samt även hur många dagar bytesrätten gäller.

Vid bytesrätt får du antingen en ny vara eller, om du inte hittar någon annan vara, ett tillgodokvitto. Men du måste byta varan innan bytestiden går ut och varan ska återlämnas i samma skick som när du köpte den.

2. Hur lång är garantitiden för en vara eller produkt?

En garanti innebär att företaget ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för företagen att lämna garantier. Det är också företaget som bestämmer hur lång garantitiden ska vara och om det gäller hela varan eller endast delar av varan.

Företaget ska lämna tydlig information till dig om garantins innehåll och när garantin gäller. Du ska få informationen skriftligen.

Obs! Oavsett garanti har du alltid tre års reklamationsrätt enligt lag.

3. Hur länge gäller ett tillgodokvitto?

Ett tillgodokvitto gäller i tio år om det inte står något annat på det. Om det står en kortare tid på tillgodokvittot gäller den.

Om du vill använda ditt tillgodokvitto måste du i så fall använda kvittot inom den tid som är angiven. Använd tillgodokvittot så fort du kan, eftersom det kan bli värdelöst om butiken byter ägare eller går i konkurs.

4. Jag har hört att man förr alltid hade en ångervecka?

Nej, ångervecka har aldrig funnits. Dock finns det något som heter ångerrätt, men den gäller endast vid köp utanför affärslokaler, till exempel vid hemförsäljning eller om du handlar på distans, det vill säga via internet, telefon, tv och postorder. Om du använder ångerrätten och ångrar ett köp måste du tala om det för företaget inom 14 dagar från det att du tagit emot varan eller merparten av den.

Vid köp av tjänst gäller ångerrätten i regel från den dag avtalet ingås. Det är du som måste bevisa att du ångrat dig i rätt tid. Om du handlar något från ett annat EU-land, till exempel via internet, har du också ångerrätt, men ångerfristen kan då vara kortare än 14 dagar. Läs mer på Konsumentverkets hemsida, extern webbplats.

5. Har jag alltid rätt till öppet köp

Nej. Öppet köp är frivilligt för företagen. Fråga därför alltid om du har öppet köp innan du betalar och be att de skriver det på ditt kvitto (om det inte redan står) och även hur många dagar det gäller. Spara alltid kvittot.

Vid öppet köp får du pengarna tillbaka men du måste lämna tillbaka varan i tid, det vill säga innan "öppet köp tiden" går ut och varan ska återlämnas i samma skick som när du köpte den.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-08 15:59