Rådrum - samhällsrådgivning för nyanlända

Rådrum Malmö är en mötesplats där nyanlända Malmöbor kan få gratis råd och vägledning i olika samhällsfrågor.

Hos Rådrum kan du som har flyttat till Sverige få hjälp att förstå dina rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Vi kan hjälpa till med att hitta rätt myndighet, rätt blankett eller en kontaktperson. Rådgivarna kan också vara en samtalspartner och ge förslag på lösningar på olika problem.

Rådrum har 15 frivilligrådgivare som har utbildats inom bland annat migration (invandring), privatekonomi, föräldraskap och diskriminering. Våra rådgivare pratar flera olika språk.

Här hittar du RådRum:

  • Garaget (Lönngatan 30, Malmö) på onsdagar klockan 12–17
  • Stadsbiblioteket (Malmörummet)  OBS: Sommarstängt. Öppet igen från 20 augusti på måndagar klockan
    15.30–17.30

RådRum Skåne är ett projekt där Malmö stad samarbetar med HUT Skåne (Hållbar utveckling Skåne), Sensus studieförbund, Malmö högskola, IM (Individuell Människohjälp) och Region Skåne. I Kristianstad öppnades ett RådRum 2014 och i november 2015 ett i Simrishamn. Senast öppnades Rådrum i Lund i november 2016.


Senast ändrad: 2018-08-06 15:27