Barn och ungdomar

Kriscentrum ger stöd till barn och ungdomar som utsatts för misshandel och övergrepp. Även föräldrar får hjälp.

Kriscentrum hjälper barn och ungdomar som har varit utsatta för miss- handel, upplevt våld i familjen eller utsatts för sexuella övergrepp. Dessutom riskbedömning och behandling för unga sexualförövare. Även föräldrarna erbjuds krissamtal och behandling.

På Kriscentrum samarbetar polisen och socialtjänsten för att tillsammans hjälpa utsatta barn och ungdomar. Kriscentrum finns i en lugn och trygg miljö. Tanken är att barnet, så långt det är möjligt, ska slippa skickas runt till olika ställen. 

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar som utsatts för övergrepp mår ofta väldigt dåligt och behöver någon att prata med. Hos Kriscentrum får den unge hjälp med att bearbeta tankar och känslor kring det som hänt. För att lättare kunna prata med de yngre barnen finns en mängd hjälpmedel som nallekort, känslotärningar, dockor och arbetsblad.

Föräldrar

Föräldrar som är misstänkta för övergrepp erbjuds behandling under cirka fyra månader. Även föräldrar som inte är misstänkta erbjuds krissamtal och rådgivning.

Senast ändrad: 2018-01-05 10:51