if(0 > -1)

Samtalsmottagning

Kriscentrum Malmös samtalsmottagning vänder sig till dig som lever eller har levt i en destruktiv relation. Mottagningen vänder sig till alla som är boende i Malmö stad.

Mottagningen vänder sig till dig som lever i eller har levt i en samkönad eller olikkönad relation oavsett sexuell läggning. Kriscentrum Samtalsmottagning är en sammanslagning av tidigare Kriscentrum för män och Kriscentrum för kvinnor.

Förstör ilskan dina relationer?

Samtalsmottagningen deltar nu i en studie som vänder sig till dig som har svårigheter att hantera ilska, aggressioner eller utagerande beteenden i nära relationer. Läs mer längre ner på sidan under "För dig som utövar våld"

Om samtalsmottagningen

Samtalsmottagningen erbjuder rådgivning, krisbearbetning och behandling för:

 • Dig som utsatts för våld, hot eller kränkningar av närstående.
 • Dig som har utsatt närstående eller annan person för våld, hot eller kränkningar.
 • Dig som lever eller har levt i förhållande med allvarliga konflikter.
 • Barn som har upplevt våld.
 • Barn som lever eller har levt i en konfliktfylld familjesituation.

På samtalsmottagningen finns hjälp för alla parter, både för dig som varit argast och mest utagerande i relationen och för dig som känt dig kränkt och rädd.

För rådgivning och tidsbokning, ring 040-97 06 07
För akut hjälp, ring Kriscentrums jourtelefon 040-29 09 99.
Hit kan du ringa dygnet runt.

För dig som utsätts för våld

Vi vänder oss till dig som är eller har varit utsatt för våld, hot eller kränkningar av någon som står eller har stått dig nära.

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja eller att tvinga någon att sluta med något han eller hon vill.

Stöd och behandling
Vi erbjuder professionellt stöd, krisbearbetande samtal och behandling. Genom aktivt lyssnande hjälper vi dig att beskriva dina problem och formulera dina specifika behov av stöd och hjälp. Vi kan vara till stöd i rättsprocessen och vi kan hjälpa dig vidare om du är i behov av skyddad boende.

Kontakten med oss kan se olika ut; från ett par rådgivande samtal till en terapeutisk kontakt som sträcker sig över lång tid. Har du barn erbjuds de eget samtalsstöd. Det finns även möjlighet för din partner eller expartner att få egen samtalskontakt för att arbeta med sin aggressivitet och alternativa sätt att hantera konflikter. Vi erbjuder både individuella samtal och samtal i grupp. Vi är måna om att du som lever i en destruktiv relation söker hjälp i tidigt skede. 

För dig som utövar våld

Samtalsmottagningen vänder sig även till dig som har problem med aggressivitet; som har slagit, hotat eller på annat sätt kränkt, skrämt eller skadat din partner, dina barn eller någon annan person.

Du har kanske själv blivit oroad och skrämd av ditt beteende och är rädd för att det som hänt kan komma att upprepas. Du kanske tycker att det är din partner som provocerar dig till att vara våldsam. Du kanske har en stark press på dig att förändra ditt beteende. Din partner kan ha kommit till den punkt där tron på att du förändrar dig inte längre finns och ställer därför frågan om separation på sin spets. Du kanske har polisanmälts och riskerar såväl straff som att ditt beteende kan bli allmänt känt.  

Hjälp pch behandling 
Efter ett första telefonsamtal avtalar vi tid för ett första rådgivande och informerande samtal. Vårt erbjudande kommer att anpassas till dina behov och problem samtidigt som vi följer den behandlingsstruktur som samtalsmottagningen arbetar efter.

Målet är ett fredligt och icke-kränkande alternativ till att vara våldsam, hotande eller kränkande och att ta ett hundraprocentigt ansvar för dina handlingar. Ytterligare mål är att ge dig möjlighet att söka efter och förstå de bakomliggande orsakerna till varför du har använt våld, och att förstå hur den du utsatt för våld och de som eventuellt har varit närvarande när du varit våldsam känner sig och upplever dig.

IVIN2
Förstör ilskan dina relationer? Samtalsmottagningen deltar under våren 2017  i en studie som vänder sig till dig som har svårigheter att hantera ilska, aggressioner eller utagerande beteenden i nära relationer. Studien är kostnadsfri för deltagarna och undersöker om kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet kan minska utagerande beteende och våld och även minska symptomen på psykisk ohälsa hos personer som har problem med aggressivitet. Behandlingen pågår under cirka 12 veckor.

Låter det intressant? Kontakta Kriscentrum Mottagnings telefon 040-97 06 07. Du kan även ringa direkt till Ingela Karlsson 0734-21 40 73 eller Irena Rozenberg 0734-21 40 94.

Barn

Samtalsmottagningen erbjuder behandling till barn och ungdomar som upplevt våld i hemmet eller som lever eller har levt i en konfliktfylld familjesituation. Behandlingen är individuell.

Barn och ungdomar som växer upp med våld eller konflikter i sin vardag riskerar att få sämre hälsa och välbefinnande än andra barn. Att se och höra sina föräldrar i en konflikt med våld är en skrämmande upplevelse. Föräldraskap och hur man ska vara en bra förälder är frågor som ständigt är aktuella. Att duga som förälder är en central fråga både för mammor och pappor.

Hjälp och behandling
Innan samtal inleds med barnen under 15 år har samtalsmottagningen ett individuellt samtal med föräldrarna. Syftet  är att föräldrarna får beskriva bakgrunden till vad barnet har varit med om och berätta om sitt barn.

Vid första samtalet presenteras behandlingen för barn och förälder i ett gemensamt samtal. Det är viktigt att föräldern ger tillåtelse till att barnet berättar vad de har varit med om.

I samtalen tas en eller flera konflikter eller våldshändelser som haft betydelse för barnet upp. Händelserna gås igenom detaljerat, till exempel genom att barnet för rita dem. Samtalet kretsar kring hur konflikten eller våldet har påverkat barnet, dess känslor och vem som har ansvaret för våldet. För de mindre barnen används dockor för att barnet ska kunna gestalta vad som hänt. För ungdomar används kris- och bearbetande samtal.

Att känna dig trygg som förälder inför såväl dig själv som inför barnen kräver kanske ett nytt förhållningssätt, nya kunskaper och en uppvärdering av det du redan kan, är och gör. På samtalsmottagningen har du möjlighet att stärka och utveckla din förmåga att vara förälder, att arbeta med din föräldraroll och återuppbygga din föräldraauktoritet.

Destruktiva relationer

Det är viktigt att bli uppmärksam på destruktiva mönster i en relation och tidigt be om hjälp att bryta den. I en del relationer uppstår ett destruktivt mönster tidigt medan andra har levt ihop många år innan det går snett och destruktiviteten blir allt tydligare. Oavsett när det uppstår far alla i familjen illa av en sådan relation.

Ett sätt att beskriva destruktivitet i en familj eller mellan två parter är en stark upplevelse av att det mesta blir sämre över tid och att få saker löser sig på ett bra sätt. Tillit och trygghet minskar eftersom diskussioner och meningsskiljaktigheter ofta slutar i bråk, skrik och kanske rädsla. Ofta inträder en upplevelse av ojämlikhet i relationen, det vill säga att en av parterna upplever sig återkommande hotad, rädd och kränkt av det som sägs och görs under bråken.

Tecken på en destruktiv relation
Här följer några exempel på problematiska situationer som kan uppstå och skapa en osäker och otrygg situation för dem som befinner sig i relationen:

 • skrik
 • upptrappade gräl
 • kränkande tilltal
 • osanna anklagelser
 • kritiska situationer
 • hotfulla situationer
 • otrygghet i hemmet
 • svartsjuka och kontrollerande beteende
 • stor ojämlikhet i relationen med till exempel ekonomi
 • pågående svår separation
 • oenighet om vårdnaden av barn i samband med separation

Hjälp och stöd
Var och en behöver identifiera sitt ansvar för relationen. Det betyder t.ex. att den som agerat skrämmande och hotfullt behöver hjälp att se och ta sitt ansvar för det och den som upplevt rädsla och utsatthet behöver få stöd i att ta det på allvar. Barnen som upplevt konflikterna och bråken erbjuds också en möjlighet att berätta om sina upplevelser. 

Kontaktformulär

Om du vill att samtalsmottagningen ska kontakta dig, fyll i formuläret nedan så blir du uppringd.