Att göra innan du bokar tid

Det finns en del att göra innan giftermålet - ni måste ordna hindersprövning, vittnen och även tolk om det behövs. Här får du veta mera om detta.

Före ett giftermål ska det prövas om det finns något hinder mot äktenskapet – en så kallat hindersprövning.

Hindersprövningen görs av Skatteverket och ska vara klar när du bokar tid för vigsel. Hindersprövningen kan antingen beställas via Skatteverkets telefon 0771-567 567 eller skrivas ut från skatteverkets hemsida.

Är ni i behov av tolk ordnar ni detta själva. Tolkens namn och adress behövs vid bokningstillfället.

Två vittnen som är över 15 år gamla ska även närvara under vigseln. Även detta ordnar ni själva eftersom Malmö stad tyvärr inte kan bistå med vittnen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-18 16:42