Att skicka in innan vigseln

Senast två veckor innan vigseln ska du skicka in ett par saker till Malmö stads vigselexpedition. Här får du veta mera om detta.

Senast två veckor före ceremonin ska du skicka in följande till Stadskontoret, vigselexpeditionen, 205 80 Malmö:

  • Intyg hindersprövning
  • Intyg om vigsel
  • namn och adressuppgifter till vittnena (ETT förnamn, ett eller flera efternamn, gatuadress, postnummer och postort)
  • namn och adressuppgifter till eventuell tolk

Ni kan också lämna dokumenten ovan i stadshusets reception. Observera att den bokade tiden stryks om inte handlingarna kommit in i tid!

Obs! Malmö stad arbetar under offentlighetsprincipen. Detta innebär att dokument inskickade till oss betraktas som allmänna handlingar och är därmed i regel offentliga.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-20 13:58