$left
$middle

Malmö stad utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Vi följer händelseutvecklingen och samarbetar tätt med andra viktiga aktörer.

Aktuellt och nyheter

Aktuellt om coronasituationen vecka 6

Den 9 februari upphör flera restriktioner i samhället och våra kulturverksamheter övergår successivt till ordinarie verksamhet när restriktioner na tas bort. Smittspridningen av omikron är dock fortfarande hög i samhället. M ånga brukare inom äldreomsorge n är smittade och mycket insatser och skyddsåtgärder kvarstår för att skydda riskgrupper. Även i skolorna är frånvaron högre än normalt och flera smittförebyggande åtgärder kvarstår för att minska smittspridningen bland elever och personal.

Aktuellt om coronasituationen vecka 5

För de som får insatser inom vård och omsorg är just nu ett hundratiotal smittade och man följer smittläget noggrant. I skolorna i Malmö är frånvaron fortsatt högre än normalt och man fortsätter att jobba hårt för att se till att eleverna ska få den undervisning de har rätt till. Anhörigstödet för hjälpande anhöriga har kommit igång igen med aktiviteter och gruppträffar.

Aktuellt om coronasituationen vecka 4

Smittspridningen fortsätter att öka i samhället och det drabbar förstås många av våra verksamheter. För de allra sköraste inom äldreomsorgen fortsätter antalet smittade att öka och särskilda regler gäller för de som vill besöka anhöriga. På skolorna i Malmö är frånvaron fortsatt högre än normalt och man jobbar hårt för att se till att eleverna ska få den undervisning de har rätt till. På biblioteken i Malmö har öppettiderna begränsats så att personal ska få tid till att ställa iordning böcker efter stängning.

sv