Ode to our ocean med MSO

Miriam Aida sjunger för en stor publik.

Foto:

I sommar flyttar Malmö SymfoniOrkester in i det underjordiska högtalarsystemet på Ljudkullen i Västra hamnen och bjuder på inspelade toner att vila örat mot.

Ett spännande program med allt från Stenhammar till Saint-Saëns som flätas ihop med ljuden från vågbrytarna. En stund både för paus och reflektion över vårt förhållande till havet. Titeln anspelar på Amanda Gormans dikt om människans koppling till haven.

“Being the people of this blue planet is our most Profound privilege and power, For if we be the ocean’s saviors, Then it is surely ours.”

Amanda Gorman, Ode To Our Ocean

Du behöver ingen biljett.

Datum och plats

Ljudkullen i Västra hamnen 

Alla dagar 28 juni - 1 augusti klockan 12-15

Mer om artisten