Primärkarta

Primärkartan också ofta benämnd baskarta eller grundkarta är en kommuntäckande storskalig detaljerad beskrivning av fastighetsindelning och anläggningar på marken.

Kartan innehåller byggnader, gator, vägar, parker, höjdkurvor m.m. och är framställd enligt HMK:s råd och anvisningar. Fastighetsindelning, byggnader och större gatu- och vägförändringar håller en hög aktualitet.

Kartans användning är mycket bred och är därför anpassad för ett funktionellt nyttjande i planering, projektering och dokumentation.

Primärkartan kan levereras med valfritt innehåll, i olika digitala format eller utritad i önskad skala och A-format.

Primärkartans underlag används också vid projektering av nybyggnation och för framställning av nybyggnadskarta.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-09-30 09:24