Hur tekniska nämnden hanterar dina personuppgifter

För att administrera din felanmälan/synpunkt krävs registrering i vårt dataregister.

Tekniska nämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Du har rätt till att ta del av uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa.

Senast ändrad: 2018-06-29 11:15