Vad händer med din anmälan/synpunkt?

Efter att du registrerat en felanmälan eller lämnat en synpunkt får ditt ärende ett unikt ärendenummer.

Via det ärendenummer kan du få återkoppling på vad som har hänt med din felanmälan/synpunkt.

Hur lång tid tar det innan jag får återkoppling?

Alla ärendena hanteras olika snabbt. I vissa fall får du besked direkt över telefon. I andra fall kan det handla om ärenden som är svåra att lösa, då kan det behövas mer tid. Det som anmäls hanteras även olika snabbt beroende på hur allvarliga felen är. Senast två veckor efter din anmälan ska du ha fått besked. Det kan vara ett svar om vad som har gjorts, men kan även vara svar om vad som ska göras åt felen längre fram. När du registrerar din anmälan lagras personuppgifterna i en databas och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Detta kan du kan anmäla

Senast ändrad: 2018-06-19 12:56