Vilken typ av fel ska jag anmäla?

Gatukontorets kundservice har hand om allmän platsmark i Malmö. Med det menas våra gator, torg, parker och andra gemensamma ytor som vi använder i staden.

Vi har inte hand om privat mark, utan det är varje fastighetsägare och markägares ansvar att själva åtgärda sin egendom.

Vad ska jag felanmäla eller lämna synpunkter på?

Nedan är några exempel på saker som gatukontoret hanterar och där du kan göra en felanmälan eller skicka in en synpunkt.

 • gator
 • cykelbanor
 • gångbanor/trottoarer
 • vägar
 • parkeringsfrågor
 • parker
 • stränder
 • lekplatser
 • hundrastplatser
 • gatubelysning
 • trafiksignaler
 • renhållning
 • papperskorgar
 • snöröjning och halkbekämpning
 • ombyggnadsprojekt
 • skyltar
 • offentliga toaletter
 • rännstensbrunnar
 • skadedjursbekämpning
 • hyra mark
 • arrangemang
 • med mera

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-05-26 10:01