Vilken typ av fel ska jag anmäla?

Fastighets- och gatukontorets kundservice har hand om allmän platsmark i Malmö. Med det menas våra gator, torg, parker och andra gemensamma ytor som vi använder i staden.

Vi har inte hand om privat mark, utan det är varje fastighetsägare och markägares ansvar att själva åtgärda sin egendom.

Vad ska jag felanmäla eller lämna synpunkter på?

Nedan är några exempel på saker som fastighets- och gatukontoret hanterar och där du kan göra en felanmälan eller skicka in en synpunkt.

 • gator
 • cykelbanor
 • gångbanor/trottoarer
 • vägar
 • parkeringsfrågor
 • parker
 • stränder
 • lekplatser
 • hundrastplatser
 • gatubelysning
 • trafiksignaler
 • renhållning
 • papperskorgar
 • snöröjning och halkbekämpning
 • ombyggnadsprojekt
 • skyltar
 • offentliga toaletter
 • rännstensbrunnar
 • skadedjursbekämpning
 • hyra mark
 • arrangemang
 • med mera

Senast ändrad: 2018-06-15 10:01