Publicerad 2017-09-29 15:21

Senast uppdaterad 2017-09-29 15:36

30 km/h vid alla skolor

Jamie, Iris, Ella, Harald och Illiam jublar ikapp med Tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström när Glasbruksskolan fick nedsatt hastighet idag.

Jamie, Iris, Ella, Harald och Illiam jublar ikapp med Tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström när Glasbruksskolan fick nedsatt hastighet idag.

Idag avtäcktes 30 km/h-skyltarna vid 12 skolor i Malmö, under oktober och november blir det 30 km/h vid de sista skolorna som inte haft det tidigare.

Tekniska nämnden antog 2015 en trafiksäkerhetsstrategi för Malmö. En av åtgärderna är att det utanför samtliga grundskolor i Malmö ska regleras hastighetsbegränsning till 30 km/h under hela dygnet.

Hastighetsbegränsningen syftar till att skapa bättre trafiksäkerhet i skolornas närmiljö. Vägmärken om hastighetsbegränsning kommer på vissa platser att kombineras med målning i gatan samt varningsmärke ”Varning för barn”, vilket är en ytterligare upplysning om att skolbarn rör sig i området.

Idag tog Andreas Schönström bort plasten över vägmärket vid Glasbruksskolan och under kommande månader blir det 30 km/h vid alla skolor.