Publicerad 2018-06-05 14:19

Senast uppdaterad 2018-06-05 14:19

Malmö har ett nytt arkitekturprogram

Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Malmös arkitekturprogram, Arkitekturstaden Malmö, antogs av kommunfullmäktige den 31 maj 2018. Arkitekturprogrammet har fokus på de värden som kan skapas med arkitektur. Det ska bland annat vägleda stadens arbete med det offentliga byggandet, detaljplanering, bygglov och förvaltning. Med utgångspunkt i Arkitekturstaden Malmö vill Malmö stad också bjuda in stadsbyggandets aktörer till dialog om olika byggprojekt.

Arkitekturprogrammet är ett tillägg till Översiktsplan för Malmö och visar Malmö stads ambitioner för hela den byggda miljön – bebyggelse, parker och stadsrum. Målsättningen är att skapa miljöer av god kvalitet, som bidrar till hälsa och välbefinnande, i alla skalor och i alla delar av staden. Utmaningen är att säkerställa rätt kvaliteter på rätt plats och utifrån förutsättningarna i varje projekt.

- Malmö är en snabbt växande stad och just nu byggs det mycket. Det är viktigt att säkerställa kvaliteten på den byggda miljön och här kan både kommunen, byggherrar och arkitekter använda arkitekturprogrammet som ett redskap, säger Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt, Malmö stad.

Kvalitet och värden i fokus

Arkitekturprogrammet utgår från nio teser som beskriver Malmö stads ambitioner i arkitekturfrågor. De nio teserna fungerar som ett verktyg för att identifiera hur varje byggprojekt kan tillföra värden som såväl Malmöborna, samhället och byggherren kan ta del av. Genom att framhålla den kvalitetsdiskussion som behövs i alla projekt, kompletterar det kommunala processer som rör planering och genomförande.

- Verktyget ska utgöra ett stöd för att tidigt i processerna hantera
frågor som rör projektets syfte, idé och ambitionsnivå – frågor som är
avgörande för resultatet och stadens utveckling, säger Anna Modin,
programarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.