Boendeparkering

Boendeparkering finns i 25 områden i Malmö. Med boendeparkering kan du parkera i 7 dygn i följd.

Information och svar på de vanligaste frågorna samt länk till ansökan hittar du längre ner på sidan.

Villkor

Boendeparkeringstillstånd beviljas enligt följande:

 • Den som är folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde och dessutom har registreringsadress för eget motorfordon inom samma område (registrerad ägare i vägtrafikregistret). Endast ett fordon per person medges. För utländska fordon ska kopia på registreringsbevis bifogas ansökan. 
 • Anställd, som förmånsbeskattas och privat får använda arbetsgivarens fordon (intyg krävs) likställs med eget innehav av fordon. Detsamma gäller för innehavare av leasingavtal med billeasingföretag. Däremot ryms inte privata hyres- eller låneavtal/överenskommelser i undantaget från grundregeln om att sökande ska äga fordonet.
 • Studerande och tillfälligt arbetande i Malmö med eget fordon, som har annan folkbokföringsadress, men är boende inom området med en varaktighet av minst tre månader, kan beviljas tillstånd (intyg krävs med slutdatum för det tillfälliga behovet).
 • Tillstånd medges inte för avställda fordon eller fordon med körförbud och inte heller fordon med en totalvikt över 3,5 ton. Gällande fordon registrerade som lätt lastbil kontakta Trafikkansliet.
 • Tillstånd medges endast person över 18 år som innehar körkort.

Endast ett tillstånd per person medges.

Observera att tillståndet inte medger rätt att parkera när parkeringsförbud råder, exempelvis vid miljöparkering. Ett boendeparkeringstillstånd innebär inte heller att plats reserverats utan gäller då plats finns tillgänglig på någon av de markerade parkeringsplatserna. Missbrukas tillståndet, kan det återkallas.

Det görs inga undantag från något av ovanstående.

Regler för användande

 • Med tillståndet får du parkera på platser märkta med din områdeskod exempelvis "Boendeparkering GK-X (eller annan bokstavsbeteckning beronde inom vilket område man är folkbokförd)".
 • Du ska betala för din boendeparkering enligt gällande taxa på den plats fordonet parkeras.
 • Du kan betala genom att köpa biljett i automat (tryck på knappen för boendeparkering innan avgift betalas) eller med hjälp av din mobiltelefon. Använd då zon-koden för boende.
 • Parkering får ske i högs 7 dygn i följd. Bilen måste alltid flyttas under tiden parkeringsförbud gäller på platsen, t.ex. vid miljöparkering.
 • Läs mer om teleparkering på länken intill, betala med din mobil.

Om du byter bil eller flyttar till ett annat boendeparkeringsområde

 • Använd vår e–tjänst ovan för att registrera bilbyte, tillfälligt bilbyte eller områdesbyte.
 • Observera att ändringen måste vara registrerad hos oss för att tillståndet för boendeparkering ska vara gällande. Handläggningen kan ta mellan 1-3 arbetsdagar.

För övriga frågor kontakta vår kundservice på tel. 020-34 45 00 eller kundservice.fgk@malmo.se

Förlängning av tillstånd

Tillståndet förnyas automatiskt om:

 • du är folkbokförd inom ett boendeparkeringsområde
 • och du är registrerad som ägare av bilen hos Transportstyrelsen

Om du uppfyller villkoren ovan förnyas ditt tillstånd automatiskt cirka 14 dagar innan giltigheten på detta tillstånd går ut. Kontroll görs mot folkbokförings- och vägtrafikregistret. Skulle du inte vara berättigad till boendeparkering, om du till exempel flyttat eller bytt bil, upphör ditt tillstånd automatiskt att gälla.

Tillståndet förnyas inte automatiskt om:

 • du har leasing-, tjänstebil, lätt lastbil eller MC
 • du har tillstånd för en utlandsregistrerad bil
 • du i undantagsfall fått tillstånd men inte är folkbokförd inom ett boendeparkeringsområde
 • du har skyddad adress
 • du inte har ett fullständigt svenskt personnummer

Det är ditt ansvar som tillståndsinnehavare att se till att det är giltigt.

Avgifter

Fördelen med boendeparkering är att det blir billigare för dig som bor i området med boendeparkering att parkera. Observera att inom ett boendeparkeringsområde kan det förekomma olika taxor i olika delar av området. Det är taxan för den aktuella platsen som styr vad man som boendeparkerare ska betala.

När man betalar i biljettautomaten så trycker man först på knappen "boendeparkering" och får automatiskt den lägre taxan. Man kan trycka biljett för 7 dagar framåt. Man betalar alltså bara för de dagar man använder parkeringen.

Boendeparkering kostar från 27 maj 2013:

 • Grön biljett 15 kr/dygn
 • Vit biljett 20 kr/dygn
 • Röd biljett 25 kr/dygn
 • Blå biljett 25 kr/dygn

Betala boendeparkering med mobiltelefon

Hos dessa företag kan du betala för boendeparkering med hjälp av din mobiltelefon:

Parkster
Easypark
Mobill

Skyltar

Parkeringsplatser avsedda för boendeparkering är skyltade med tilläggstavla som exempelvis har texten "Boende GK-X (eller annan bokstavsbeteckning beronde inom vilket område man är folkbokförd)". Tillståndet gäller endast på sådana parkeringsplatser som är märkta med samma beteckning som tillståndsdekalen.

Kartor över boendeparkeringsområdena

Klicka på respektive område för att se vilka gator som du kan parkera på med boendetillstånd:

Frågor & Svar

Här hittar du de vanligaste frågorna om boendeparkering.

Senast ändrad: 2018-10-17 11:37