Miljöparkering

Miljöparkering är ett parkeringsförbud, som gäller under några timmar en gång i månaden. Miljöparkering används för att städa gatorna i Malmö så effektivt som möjligt, men även för att utföra andra arbeten under tiden då P-förbud gäller. 

Sådana arbeten kan vara lagning av hål i asfalten, snö- och halkbekämpning m.m. Av denna anledning är det förbjudet att parkera under hela den tid som vägmärket visar, alltså även när sopmaskinerna har passerat.

Vad gäller?

Det är förbjudet att parkera under hela tiden som vägmärket visar, även om sopmaskinen passerat. Aktuell tid framgår av vägmärket på aktuell gata. På vägmärket ser du klockslag och vilka dagar parkeringsförbudet gäller.

Tiderna för miljöparkeringen är valda för att passa våra städrutiner. För att orsaka så lite störningar som möjligt försöker vi städa bostadsgator dagtid och affärsgator under kvällstid.

På platser där avgiftsbelagd parkering gäller, har vi valt att så långt det går lägga städningen utanför betaltid, detta för att undvika missförstånd att man löser biljett när det egentligen är p-förbud.

Parkeringsförbudet gäller även helger och röda dagar.


Senast ändrad: 2018-07-09 15:36