Nyttoparkering

Du som i ditt yrke har en serviceutrustad bil och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan få tillstånd för nyttoparkering. Det gäller även dig som transporterar gods i samband med service av olika slag.

Inte för persontransport

Tillståndet är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter av mindre mängder gods. Du får tillståndet för den verksamhet och den bil som du angivit i din ansökan.

Obs! Om du är i behov av ett tillstånd för nyttoparkering utanför kontorstid, eller om ärendet är akut ska du kontakta polismyndigheten.

Kostnader

Nyttokortet kostar 8 750 kronor inklusive moms för helt år och 1 350 kronor inklusive moms för en månad. Återbetalning görs ej av inbetalda avgifter, och förlorat nyttokort ersätts inte. Det finns också möjlighet att få ett tillfälligt nyttokort.

Generellt om nyttokort:

  • Nyttokort A gäller helgfri måndag-fredag kl 07-20.
  • Nyttokort B gäller måndag - fredag dygnet runt.
  • Nyttokort C riktar sig till verksamheter inom sjuk- och socialvård vars parkering kan hänföras till akutvård. Gäller måndag-söndag dygnet runt.
  • Nyttokort får endast användas vid yrkesmässiga verksamheter vid tillfälliga arbetsplatser.
  • Uppställning av fordon får ske under högst två timmar i följd på en och samma plats.
  • Vid parkering med nyttokort ska detta placeras väl synligt i främre vindrutans högra sida (sett inifrån) tillsammans med p-skiva som medföljer nyttokortet.
  • Nyttokortet gäller inte på platser som har stoppförbud, lastzoner med mera (undantaget Nyttokort C som får parkera på platser med p-förbud samt får lov att parkera två timmar på huvudled). Det gäller inte heller på p-platser reserverade för specifik trafikantkategori som exempelvis rörelsehindrad.
  • Nyttokort gäller bara på Malmö stads mark. Det är alltså inte tillåtet att parkera på tomtmark som drivs av P-Malmö eller andra privata parkeringsbolag.
  • Mer information om nyttokort går att läsa i ansökningsblanketten nedan.

Senast ändrad: 2018-10-17 11:52