Nyttoparkering

Du som i ditt yrke har en serviceutrustad bil och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan få tillstånd för nyttoparkering. Det gäller även dig som transporterar gods i samband med service av olika slag.

Inte för persontransport

Tillståndet är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter av mindre mängder gods. Du får tillståndet för den verksamhet och den bil som du angivit i din ansökan.

Obs! Om du är i behov av ett tillstånd för nyttoparkering utanför kontorstid, eller om ärendet är akut ska du kontakta polismyndigheten.

Kostnader

Nyttokortet kostar 8 750 kronor inklusive moms för helt år och 1 350 kronor inklusive moms för en månad. Återbetalning görs ej av inbetalda avgifter, och förlorat nyttokort ersätts inte. Det finns också möjlighet att få ett tillfälligt nyttokort.

Skicka ansökan till gknytto@malmo.se.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-22 09:23