Tillfälliga tillstånd

Behöver du ett tillfälligt tillstånd? Läs nedan om hur du gör för att ansöka.

Tillfälliga tillstånd är till för dig som behöver använda ditt fordon i arbetet på annat sätt än vad trafikregleringen säger till exempel vid flyttning, kortare byggarbeten, akut sanering med mera.

För att ansöka om tillfälligt tillstånd fyll i formuläret nedan. Ditt ärende registreras då av gatukontorets kundservice och du kommer att få en bekräftelse med ett ärendenummer därifrån. Därefter kommer en handläggare på gatukontoret att kontakta dig med beslut och eventuellt tillståndsnummer.

Tillfälliga tillstånd ges inte för exempelvis sjukhusvistelser, motorhaveri eller på miljöparkering.

Obs! Om du är i behov av ett tillfälligt tillstånd utanför kontorstid, eller om ärendet är akut ska du kontakta polismyndigheten.


Ansökningsformulär tillfälliga tillstånd

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8


Vid frågor kontakta gatukontorets kundservice (längs ner på sidan).

Tillfälliga tillstånd ges aldrig vid:

- Plats med förbud att stanna som är reglerad med tid 7-9 + 15-18

- Körfält för kollektivtrafik

- Avgiftsbelagd parkering

- Gångbana/cykelbana 

- Miljöparkering


Att lasta och lossa är tillåtet utan tillstånd:

- Förbud att parkera  

- Huvudled (obs! kan vara förbud att stanna vissa tider)

- Dubbelparkera (ska inte hindra trafiken)

- På avgift utan att erlägga avgift

- P-15 minuter ok att stå längre

- P-30 minuter ok att stå längre

- P-skiva ok att stå längre

- Vändplats

- På vissa gågator kl. 05-11


Lastning och lossning ska ske kontinuerligt, ska ej störa övrig trafik.

Pågår arbetet över en längre period räknas det som belamring

och tillstånd ska sökas hos Polisen. Vid eventuell paus ska fordonet parkeras enligt gällande regler på platsen.

Prislista för tillfälliga tillstånd

Period

Pris inkl moms

1 dag eller del av dag

250 kronor

2 dagar

375 kronor

3 dagar

500 kronor

4 dagar

625 kronor

5 dagar

750 kronor

 

 

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-18 15:09