Asfalt och annan beläggning

Varje år byter vi ut en del av asfalten och andra beläggningar på våra gator, trottoarer och gångbanor.  

Malmö har 107 mil bilväg, 194 mil gångbana och mer än 50 mil cykelbana. Gångbanorna kan vara av natursten, betong, grus/singel eller asfalt. När det gäller bilvägar och cykelbanor är asfalt det absolut vanligaste materialet.

Asfalten slits som mest under vintern då temperaturväxlingar gör att vattnet fryser och tinar upprepade gånger. Under våren repareras så kallade potthål som bildats under vintern.

Det planerade underhållet är en viktig åtgärd för att begränsa nedbrytningen av gator och vägar. Huvudgator och tungt belastade gator i industriområden prioriteras.

Varje år så lagas eller byts ut  ca 1,7% av den totala kommunala vägytan. Det motsvarar en genomsnittlig underhållscykel på ca 60 år, vilket innebär att det tar 60 år innan alla gator i Malmö är asfalterade.

För att planera ett beläggningsunderhåll inventeras och analyseras gatorna systematiskt årligen.

Felanmäl

Vill du lämna synpunkter på hur vi sköter asfalten?

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-06 11:23