Belysning

Den offentliga belysningen i Malmö omfattar cirka 52 000 ljuskällor. Belysningen är viktig både för trafiksäkerheten och för att människor ska känna sig trygga i staden.

Staden strålar av ljus från i huvudsak tre olika belysningstyper:

  • gatubelysning,
  • parkbelysning (belysning av gång- och cykelvägar)
  • effektbelysning

Drift av gatubelysningen

I Malmö är cirka 95 procent av alla ljuskällor utbytta till moderna och energisnåla högtrycksnatriumlampor. Årligen byts cirka 13.000 ljuskällor ut, vilket innebär att alla ljuskällor byts ut vart fjärde år. Därutöver repareras 100 kabelfel och cirka 170 påkörda stolpar varje år. Belysningsjouren kallas ut omkring 160 gånger på ett år.

Läs gärna mer om belysning i Ljusplan för befintlig belysning (pdf, 2.7 MB) eller i  Stadens ljus (pdf, 2.3 MB) - två program om Malmös utomhusbelysning.


Felanmäl

Här kan du anmäla att en lampa är trasig.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-04-06 13:15