Ogräs

Ogräs på kullerstensyta

Ogräs är växter på fel plats. Inte alltid fula, men i längden förstör de.

För att ta bort ogräs använder sig Malmö stads gatukontor av flera olika metoder.  

  • I parkerna rensas nästan allt ogräs för hand. Vi jobbar även medvetet med att minska möjligheten för ogräs att etablera sig, till exempel genom att plantera växterna tätt i rabatter och nöta maskinellt på grusgångarna. 
  • På gator och torg använder man förutom handrensning, metoder som att sopa med den stora, roterande borsten som sitter på en vanlig sopmaskin och att bränna bort ogräset.
  • Vi gör också försök med att ånga bort ogräset.

Inga gifter

Malmö stad har gemensamt beslutat att minska användningen av gifter vid ogräsbekämpningen. År 2008 var alla kemiska preparat  borta förutom när man ska ha bort växten jättebjörnloka. Bekämpningen ska då utföras av certifierade entreprenörer.

Lite ogräs har väl ingen dött av, eller?

Nej, lite ogräs gör ingen skada. Men om ogräs med kraftigt rotsystem, till exempel gråbo, maskros och trädplantor, får lov att växa sig större blir det problem. Stenbeläggningar och asfalt sprängs sönder och kan innebära en olycksrisk för gående.

Efter ett tag måste hela ytorna repareras för höga kostnader. På de gröna ytorna tar ogräset kraft från de växter man vill ska vara stora och vackra.

Felanmäl

Lämna tips om var ogräset har vuxit sig högt.

Senast ändrad: 2017-09-11 10:03