Parkskötsel

Foto: Christina Worsch

I Malmö finns det totalt cirka 64 000 träd i park- och gatumiljöer på allmän mark. Det finns dessutom 9,7 miljoner kvadratmeter gräs i staden som ska ses efter!

Vill du kan läsa mer om siktskymmande växtlighet och de trädsjukdomar som tyvärr drabbar stadens träd, välj någon av de sidorna.

Ogräs är växter på fel plats. Inte alltid fula, men i längden förstör de. Under menyn Stadsplanering & Trafik kan du läsa mer om hur Malmö stad sköter underhållet av vår vackra stad!

Är det en lampa trasig i parken, eller är papperskorgen vid parkbänken överfull? Under menyn Stadsplanering & Trafik kan du felanmäla det till gatukontorets kundservice!

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 11:33