Parkskötsel

I Malmö är det alltid nära till parker. Malmö stad har ansvar för att sköta om träden, planteringarna och det som finns i alla Malmös parker.

Trädvård

Malmö stad har ansvar för att vårda och beskära träden i våra parker. Träd kan drabbas av sjukdomar och det gör att vi ibland behöver fälla och ersätta de träd som vi inte kan bota.

Det finns 9,7 miljoner kvadratmeter gräs i staden som Malmö stad ser efter. Ogräs är växter på fel plats som kan ta över i planteringar och gräsmattor. Under menyn Stadsplanering & Trafik kan du läsa mer om hur Malmö stad sköter underhållet.

Är det en lampa trasig i parken, eller är papperskorgen vid parkbänken överfull kan du felanmäla det till fastighets- och gatukontorets kundservice.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-05 13:29