Lövblåsning

På hösten faller löven från träden och på många ställen låter vi dem ligga kvar, men på vissa ställen väljer vi att ta bort dem.

Var låter vi löven ligga kvar?

I parkmiljö strävar vi efter att låta löven ligga kvar. Antingen sprider vi ut dem på gräsmattan och finfördelar dem med hjälp av gräsklipparen. Detta ger bra näring åt gräset. Ibland sopar vi in löven i rabatterna för att skydda växterna mot den kyla som vintern bjuder på.

Var blåser vi bort löven?

Fuktiga löv kan bli väldigt hala och de samlas lätt i drivor eftersom det blåser en del i vår stad. Detta kan göra gång- och cykelbanor svåra att komma fram på. Löven riskerar också att sätta igen dagvattenbrunnar så att regnvattnet blir stående. Därför försöker vi hålla undan löven på dessa platser genom sopa bort dem med maskin eller - där det är möjligt -  genom manuella insatser.

När lövblåser vi?

Det handlar om en kortare period under året (hösten) och vi använder endast lövblås på vardagar mellan 7-16, för att försöka undvika störningar för de boende. Lövblåsning utförs som mest ett par gånger i veckan under de mest intensiva höstveckorna.

Löv kan orsaka stopp i brunnen

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-29 09:17