Snö & halka

När snö eller rejäl halka kommer arbetar vi så snabbt vi kan med att göra det enkelt för dig som ska ta dig fram. Vi jobbar efter ett prioriteringssystem, därför tar vissa gator och vägar längre tid än andra.

Våra senaste insatser:

Vi uppdaterar informationen måndag till fredag mellan kl. 08-16.30.

 

[2018-12-14]

kl. 01.26

Vi har startat upp halkbekämpning på kör-, gång- och cykelbanor prio 1 och prio 2.

 

[2018-11-26]

kl. 23.32

Prognosen visar på frosthalka under natten. Vi har startat upp
upp halkbekämpning på kör-, gång- och cykelbanor prio 1 och prio 2.

 

 [2018-11-27]

kl. 21.30

Under måndagskvällen har vi på grund av frost halkbekämpat på gångbroar i centrum samt Ribersborgsstigen.

 

 

I mitten av oktober påbörjar fastighets- och gatukontoret arbetet med att bevaka behov av snöröjning och halkbekämpning. Det innebär att vi aktiviterar en jourgrupp som dygnet runt har koll på väder och vägar via datorer och väderstationer. Detta för att vi genast ska kunna ta beslut och att sätta in halkbekämpning och snöröjning vid behov. Vår bevakning pågår fram till början av april.

Läs om hur vi prioriterar

Vi börjar att snöröja och halkbekämpa vårt huvudvägnätet för gång- och cykelbanor, vägar där det är många som ska ta sig fram samtidigt. Vi prioriterar även vägarna för viktiga samhällsfunktioner och kollektivtrafik.

Tack för att du hjälper till

Vi måste hjälpas åt och bidra till en framkomlig vinterstad. Du som fastighetsägare är ansvarig att gångbanan vid din fastighet är framkomlig och halkfri.

I broschyren Fastighetsägarens ansvar som du hittar här får du mer information om vad ditt ansvar innebär och lite tips för din halkbekämpning och snöröjning.

Kontakta kundservice

Om du vill felanmäla, lämna synpunkter eller kanske bara fråga något. Du kan nå kundservice genom att ringa 020-34 45 00.

Positiv halka

Vill du åka skridsko kan du göra det på flera platser i Malmö.

Läs mer om vintern
I menyn kan du läsa mer om bl a hur vi prioriterar, vad vinterväghållningen kostar och vem vi samarbetar med. Du kan också få svar på vanliga frågor om vintern.

Senast ändrad: 2018-12-14 10:03