Gemensamt ansvar

Kommunen och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

Malmö stads gatukontor har ansvar för vinterväghållningen på offentliga platser - det vill säga kommunala körbanor, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

Gatukontoret bevakar läget, planerar åtgärder och beställer genomförandet av sina entreprenörer som för närvarande är Kommunteknik och Svevia.

Villaägare och andra fastighetsägare ska röja snö och se till att det inte är halt på trottoarerna utanför sina hus. Det gäller även andra ytor för gångtrafiken även om de inte kallas för trottoarer. Det säger stadgan om renhållning av gångbana. Det är också fastighetsägarens skyldighet att ta bort istappar som hänger ner från fastigheten.

Ladda ner broschyren Fastighetsägarens ansvar (pdf, 599.7 kB)

Ladda ner renhållningsstadgan (pdf, 9 kB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 11:29