Så prioriterar vi

Gatukontoret har som mål att de största gatorna  ska vara halkfria när morgontrafiken sätter igång. Du ska också kunna cykla utan problem på de viktigaste cykelvägarna.

Först snöröjs och halkbekämpas huvudgator, gång- och cykelbanor som har första prioritet. När dessa är färdigröjda, börjar arbetet på gator och platser i andra prioritering. Om det snöar mycket, betyder det att man kan behöva köra flera omgångar i prioritet 1, innan prioritet 2 sätts igång.

1:a prioritering

  • Vägar för viktiga samhällsfunktioner, som räddningstjänst, polis, sjukhus och hamnområden.
  • Huvudvägnätet för cykelbanor  
  • Vägar med mycket trafik under vissa perioder (t.ex. pendlartrafik) eller under hela dygnet.
  • Vägar som används av kollektivtrafiken.
  • Infartsvägar till större områden, t.ex. industriområden och köpcentra.

Längs ner på sidan ligger två pdf:dokument som visar 1:a prioritering för körbanor och gång- och cykelvägar.

2:a prioritering

  • Större bostadsgator eller gator med mindre trafik
  • Gång- och cykelvägar med lägre trafik än huvudvägnätet

3:e prioritering

  • Övriga allmänna ytor med relativt lite trafik, t.ex. villagator. Här prioriteras vägar fram till äldreboende, skolor, förskolor och för att möjliggöra sophämtning. (Denna prioritering körs vardagar mellan kl. 7-16.)

Längst ner på sidan kan du titta på bilder hur en villagata ser ut  före och efter snöröjning.

Vad tar vi aldrig hand om?

  • Vissa parkgångar och stigar som är grusbelagda, snöröjs inte. De tunga fordonen som används kan förstöra dem.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-11 15:30