Hur arbetar vi?

Det är fastighets- och gatukontoret som är beställare och vår utförande entreprenören är Kommunteknik och Svevia.

Det kan vara upp till  250 personer  inblandade i Malmös vinterväghållning. Då är alla i organisationen inräknade, alla från ledning till maskinförare och underentreprenörer. Här presenteras organisationen för både beställare (fastighets- och gatukontoret) och utförandeentreprenör, (Kommunteknik).

Fastighets- och gatukontorets utkallningsorganisation

Här finns en jourgrupp där 9 personer ingår som har till uppgift att övervaka väderleken och beställa halk- eller snöröjning i lämplig omfattning. Beställningen lämnas till Kommunteknik.

Kommuntekniks utkallningsorganisation

Driftledaren kallar ut enskilda maskinresurser  i den omfattning som beskrivs i den beställning som fastighets-och gatukontoret lagt.

Planeringsorganisation

På fastighets-och gatukontoret och Kommunteknik finns resurser som samordnar och planerar verksamheten. Det kan gälla allt från övergripande ekonomisk planering till att få fram stödjande kartmaterial för maskinförarna.

Samarbetspartners

Fastighets- och gatukontoret samarbetar bland annat med Skånetrafiken, Stadsfastigheter, Svevia, VA Syd och Kommunteknik. I länkrutan nedan kan du klicka dig fram till mer fakta om detta.

Hur arbetar vår kundservice med vinterärenden?

När du ringer till vår kundservice och ärendet gäller halk- eller snöbekämpning, försöker de att svara på din fråga. Är det ett akut ärende ringer de direkt ut till entreprenören som får ta sig an ärendet. Är det inte lika akut kommer ditt ärende att registreras och samlas i en "vinterbank" för att sedan bedömas efter avslutad säsong. Anmälaren får då ingen senare återkoppling på ärendet. Ärendet tas dock med i diskussioner om förbättringar och förändringar inför kommande säsong.

OBS: I ett ansträngt läge har de som är ansvariga för vinterväghållningen fullt upp med verksamheten och har inte möjlighet att svara i telefonen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-18 10:08