Frågor och svar om snöröjning och vinterväghållning

Här får du svar på de vanligaste frågorna om snöröjning och vinterväghållning.

Vem snöröjer/halkbekämpar var?

Malmö stad halkbekämpar/snöröjer vägbanor och cykelbanor, samt gångbanor vid kommunägda fastigheter.
Malmö stad halkbekämpar och snöröjer på följande platser.

När blir min gata snöröjd?
Alla gator snöröjs/halkbekämpas i prioritetsordning. Fastighets- och gatukontoret har som mål att huvudvägnätet ska vara halkfritt när morgontrafiken sätter igång. Detta omfattar även de mest frekventerade cykelvägarna.
Så prioriterar Malmö stad halkbekämpning och snöröjning.

Varför har inte min gata högre prioritering?
I första prioriteringen ingår huvudvägnätet för gång- och cykelbanor, vägar med mycket trafik under vissa perioder (till exempel pendlartrafik) eller under hela dygnet. Vägar för viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst, polis, sjukhus och hamnområden. Vägar som används för kollektivtrafik, infartsvägar till större områden, till exempel industriområden och köpcentra. 
Dessa områden prioriteras vid halkbekämpning och snöröjning.

Min gata är helt igensnöad. Hur ska jag kunna ta mig till jobbet i tid?
Var ute i god tid och stig upp lite tidigare på morgonen. Kanske ska du åka  kollektivt istället? Vägar för kollektivtrafik har högsta prioritet.

Där jag bor går det inte att komma fram med bil. Hur ska räddningsfordon kunna ta sig fram om olyckan är framme?
Vi har resurser i beredskap om en sådan nödsituation uppstår. Då hör Räddningstjänsten/SOS av sig till oss.

Jag behöver hjälp med att snöröja min trottoar. Kan ni hjälpa till med det?
Nej, tyvärr. Gör en sökning på internet så hittar du flera entreprenörer som du kan anlita.

Jag är gammal/sjuk och kan inte hålla min gångbana fri från snö.  Vem är ansvarig om någon faller?
Du får snöröja efter bästa förmåga. Kanske har du någon som kan hjälpa dig? Du som fastighetsägare har ansvar för att hålla din gångbana snö- och halkfri.
Fastighetsägarens ansvar vid halkbekämpning och snöröjning. (pdf, 546.1 kB)

Flera områden i stan sköts mycket bättre än det området där jag bor.
Vår prioritering grundar sig på kollektiv- och pendlingstrafikens behov. Vi tar även hänsyn till viktiga samhällsfunktioner som polis, räddningsfordon och sjukvård.

Vad innehåller saltet ni använder? Är det farligt?
Nej, den kemiska sammansättningen är densamma som vanligt bordssalt. Däremot är kornen vi använder större. Har du av någon anledning fått i dig snöslask bör du dricka mycket vatten. Saltet vi använder är obehandlat mineralsalt och har därför en gulare färd än bordssalt.

Hur mycket snö ska det falla innan ni börjar snöröja?
Det finns ingen exakt gräns för hur mycket snö det ska falla innan vi börjar snöröja.  Det avgörs från gång till gång och beror på hur ihållande snöfallet är. Vanligtvis avvaktar vi tills snöfallet har upphört.

Hur snabbt börjar ni halkbekämpa?
När vi får indikationer från vår väderleksdata går vi ut och saltar i förebyggande syfte om vi anser att det behövs. Målet är att det högprioriterade vägnätet ska vara halkfritt till klockan 06:30, och detta arbetet tar cirka 5 timmar.

Varför saltar ni när det är plusgrader?  
Vi använder sig av så kallad preventiv halkbekämpning i förebyggande syfte. Detta innebär att vi saltar i förebyggande syfte för att väderprognosen säger att det med stor sannolikhet kommer att bli halt. Därför kan det upplevas som om fastighets- och gatukontoret saltar i onödan.

Vad gör ni för att främja kollektivtrafiken och cyklister under vinterhalvåret?
Gator där kollektivtrafiken kör har högsta prioritet, liksom cykelstråk som används av många cyklister.

Hur snabbt snöröjs det vid busshållplatser och övergångsställen?
Själva körbanan ingår i det högprioriterade vägnätet medan själva vänteläget (där man står och väntar på bussen) tas under dagtid. Busshållplatser i innerstaden påbörjas först, eftersom kollektivtrafiken är tätast här.

Varför snöröjer ni inte gator som har prioritering 3 på helger och kvällar? Då borde det ju var tomt och bra ute på gatorna.
Ja, det finns inte så mycket trafik på gatorna, men på nätter och helger står alla bilar parkerade längs gatorna. Då har vi svårt både att komma fram och att snöröja.

Jag vill prata med den person som är ansvarig för vinterväghållningen.
I ett ansträngt läge har den som är ansvarig för vinterväghållningen har fullt upp med verksamheten och har inte alltid möjlighet att  svara i telefon när verksamheten är som mest belastad. Därför har fastighets- och gatukontoret beslutat att i sådana läge ska alla ärenden  gå till vår kundservice. De registrerar ditt ärende som  läggs i en speciell "vinterbank".   Dessa ärenden kommer vid ett senare tillfälle att utvärderas inför kommande säsong.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-18 11:05