Stopp i brunnen

Brunnarna som finns på våra gator ska ta hand om regnvattnet. Om de sätts igen får vi problem med översvämningar.

Rännstensbrunnar ska ta hand om det vatten som hamnar på hårdgjord yta, det vill säga körbana och gång- eller cykelbana. I Malmö finns ca 30 000 rännstensbrunnar.

Mest problem på hösten

Då brunnarna sätts igen av löv, grus och skräp kan inte vattnet rinna undan från gatan, utan blir stående i stora pölar. Problemet är störst på hösten med alla löv. För att hålla brunnarna funktionsdugliga rensas och spolas årligen sammanlagt 10 000 rännstensbrunnar i ett planerat underhåll på Malmö stads kör- och cykelbanor.

Förhindra stopp  

För att inte brunnar ska sättas igen i onödan är det viktigt att fastighetsägare och andra ser till att grus, lera, betong eller liknande som kan orsaka stopp, inte rinner ner i brunnen.

Fastighets- och gatukontoret har hand om rännstensbrunnarna och VA-Syd är ansvariga för alla stadens ledningar och övriga brunnar. På VA-Syds sidor kan du även få tips om hur du kan förebygga t ex källaröversvämningar, länk finns nedan.

Felanmäl

Här kan du felanmäla stopp i rännstensbrunnar på gator, cykelbanor och gångbanor.


Stopp och översvämningar som inte berör rännstensbrunnar anmäler du till VA-Syd.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-18 09:51