Trädsjukdomar


Dessvärre drabbas stadens träd ibland av olika sorters trädsjukdomar. Den senaste upptäckten är en algsvamp som drabbat en del av bokträden i Pildammarna.

Sjukdom på bok

Under 2011 fick vi klart för oss vilken trädsjukdom bokarna i bl a Pildammsparken drabbats av. De har angripits av en svamp som heter phytophtora plurivora och phytophtora cactorum. Detta är två algsvampar som förmodligen kommer från Asien. Vi tror att svampen kommit hit via utplanteringsväxter eller via sporbemängda skosulor och att den funnits i parken i ca 20 år.

Svampen är jordburen vilket innebär att trädens rötter hindras från att leverera vatten och näring till bladen. Till slut dör träden. Träd som är angripna utmärker sig genom att de "blött" från stammarna och delar av trädkronan har dött.

Gatukontoret tog i början av 2012 del av forskningsrapporten om inventering av Phytophthora-skador på bok i Pildammsparken. Inventeringen har Gatukontoret beställt av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).

Under våren och försommaren 2013 behandlades delar av Pildammsparkens bokbestånd med fosfit. Det är en välkänd metod för att förbättra trädens möjligheter att bilda nya finrötter och därmed bli mer motståndskraftig mot angrepp av Phytophthora. Fosfitbehandlingen görs i förebyggande och vårdande syfte. Det är i första hand de träd som inte uppvisar några Phytophthora-angrepp som kan behandlas.
Parallellt jobbar vi med hur vi kan komplettera parken med nya trädarter som är mer motståndskraftiga mot Phytophthora-angrepp.

Sjukdom på kastanj

I Malmö finns det lite drygt 2000 kastanjer på allmän mark. Just nu hålls ett extra vakande öga på träden, anledningen är angrepp av kastanjeminerar-malen. En översiktlig besiktning är gjord för att se hur utbredd angreppen av kastanjeminerarmal är. Ungefär hälften av kastanjerna har små angrepp och ca 100 har medelstora angrepp. Det är endast den vitblommande kastanjen (Aesculus hippocastanum) som drabbas.

Kastanjeminerarmalen är en liten fjäril på ca 4-5 mm. Fjärilen lägger ägg på kastanjernas blad och larverna äter upp innanmätet av bladets celler. Under säsongen kan tre generationer utvecklas och den sista generationen övervintrar som puppa inne i bladet.  Malen sprids främst genom biltrafik, blad som fastnar under hjulhusen eller flygande fjärilar som följer med inne i bilen.

Kastanjeminerarmalen kan bekämpas relativt lätt  genom att man samlar in löven på angripna kastanjer under vintern, och bränner dessa.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-29 15:56