Bolots

Vill du bygga fler bostäder i Malmö? Eller är du en byggherre som stött på problem i byggprocessen? Malmö stads bolots ger dig vägledning och stöd i konkreta projekt eller projektidéer.

Bolotsen verkar för att underlätta stadsbyggnadsprocessen i syfte att öka bostadsbyggandet i Malmö. 

Målet med bolotsverksamhetens arbete är att överbrygga mellanrum mellan aktörer, förvaltningar och avdelningar. Målet är också att stärka stadens dialog med bostadsmarknadens aktörer, samt att hitta och generera idéer och innovationer kring ökat bostadsbyggande och implementering av dessa.

Tillsammans med byggherrarna arbetar bolotsen i flera skeden med projekt, som av olika anledningar behöver hitta nya lösningar för att kunna genomföras.

Senast ändrad: 2017-03-01 09:30