Persontrafik på Kontinentalbanan

Den 9 december 2018 invigs en ny tågstation i Rosengård, samtidigt som  stationerna vid Östervärn och Persborg öppnas åter. Denna dag släpps persontrafik på Kontinentalbanan på. Banan går genom Malmö.

Hur tågen kör i december 2018

Karta över hur tågen kör från den 9 december 2018.

Kontinentalbanan möjliggör för bättre kollektivtrafik i Malmö

Varje år ökar kollektivtrafiken i Malmö. För att lättare kunna åka mellan östra och västra Malmö och vidare i regionens allt finmaskigare tågnät föreslår Malmö stad tillsammans med Trafikverket, Svedab och Skånetrafiken att köra tåg på Kontinentalbanan, Svågertorp och genom Citytunneln.

Fakta om Kontinentalbanan

Det är tänkt att tågen ska stanna på:

  • Malmö central
  • Östervärn
  • Rosengård (ny station, där banan korsar Amiralsgatan)
  • Persborg
  • Svågertorp
  • Hyllie
  • Triangeln

Enligt planerna ska det gå ett tåg i vardera riktningen en gång i halvtimmen dagtid mellan klockan 06.00 och 22.00. Trafiken sker med Pågatåg vara det ena kör till och från Kristianstad, det andra fungerar som en pendel mellan Hyllie och Malmö C.

I framtiden kan även en station komma att öppna i Fosieby (där banan korsar Agnesfridsvägen).

På ytterligare sikt kan det bli aktuellt med Öresundstågstrafik från fler av dessa stationer direkt till Lund och Köpenhamn. Detta enligt Skånetrafikens långsiktiga strategi för regiontågen.

Processen inför trafik på Kontinentalbanan

Trafikstarten på Kontinentalbanan (även benämnd Malmöpendeln) är aktuell när Trafikverket och Svedab (Svensk-Danska Broförbindelsen) fått godkännande att köra persontrafik på Kontinentalbanan av regeringen.

I juni 2010 skickade Malmö stad, Region Skåne och Trafikverket en gemensam skrivelse till regeringen om att få köra persontåg på Malmöringen under prövotiden, vilket regeringen inte hade något att invända mot.

Kontinentalbanan har varit föremål för juridisk process

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har prövat frågan om bullerskyddsnivåer men också frågan om rätten att trafikera Kontinentalbanan med persontåg. Fram till januari 2018 har man bara fått köra godståg på sträckan, ett gammalt beslut som gällde efter Citytunnelns invigning. Länsstyrelsen godkände ansökan men i början av augusti 2017 överklagades beslutet.

Mark- och miljööverdomstolen har i slutet av januari 2018 beslutat att inte pröva överklagandet.

EU-logotypen

Senast ändrad: 2018-08-16 12:58