Ljus i Malmö

Hyllie vattentorn ljussatt


Medveten ljussättning är Malmös målsättning
. Ljus kan användas  för att underlätta orienteringen i staden nattetid. Det kan skapa rum och riktningar och spela mellan ljus och mörker. Gator med olika dignitet och karaktär kan dessutom särskiljas genom en identitetsstärkande belysning. Genom belysning kan man även föreslå färdriktning över torg och platser.

Det finns flera viktiga kriterier att utgå från vid ljussättning, till exempel ljusets stämningsskapande effekt. Det unika, det vackra i en plats, en bro, en fasad eller ett konstverk kan framhävas med hjälp av ljus. Korsningar och övergångsställen som behöver ljuset ur trygghetssynpunkt ljussätts utifrån det behovet.

Det viktiga är inte alltid att utrymmet är upplyst utan hur det är upplyst.

Diana av Ernst Billgren kvällstid


Malmö har under de senaste åren satsat stora resurser på att bli en av Europas främsta ljusstäder, dels genom att anlägga ett flertal platser med effektbelysning men också genom att välja bra armaturer och belysningsstolpar utmed de viktigaste stråken genom staden.

Lighting Metropolis

Läs mer om EU-projektet Lighting Metropolis där Malmö stad tillsammans med flera stora aktörer i Öresundsregionen har samlats för att skapa världens ledande living lab för smart urban belysning.

Lär känna Malmös ljus

Gå på en guidad ljuspromenad. Med ljudguidning i hörlurarna eller bara en helt vanlig karta.

By light 2012

Felanmäl

Om en lampa är trasig kan du anmäla det till fastighets- och gatukontorets kundservice

Senast ändrad: 2018-09-22 12:35