Metropolis: by LIGHT

Den 14 -23 september 2018 genomfördes ljusarrangemanget Metropolis: by Light i området runt Malmö Live, Malmöhus slott och Gamla väster.

Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, anordnar för fjärde gången ljusarrangemanget : by LIGHT. Målet är att hitta nya innovativa och kreativa lösningar för ljussättning och belysning av stadsmiljön. Ljusarrangemanget kommer att bestå av de olika delarna Stadens ljus, Konstens ljus, Sättet ljus, Trevande ljus samt konferenser.

En av Malmö stads viktigare roller under ett : by LIGHT är att initiera och underlätta samarbete med externa och interna samarbetspartners. Detta för att skapa ett innovativt och spännande arrangemang. Vi vill även ge allmänheten upplevelser som väcker inspiration och skapar trygghet och en vilja att vistas utomhus i den offentliga miljön även under dygnets mörka timmar.

Historia

Konceptet :by LIGHT föddes ur idén att flera olika yrkesgrupper behövde ha ett bättre samarbete kring ljussättning av den offentliga miljön. Arrangemanget blev en plattform för att driva utvecklingen framåt.

2004 : by LIGHT

Möllevången var först ut där stadsdelen förvandlades till en värld av ljus.

2008 : by LIGHT

Slottsparken fylldes av ljus och målet var en attraktiv och trygg parkmiljö. Från och med detta år delades arrangemanget upp i fyra fokusområden. ”Stadensljus”, ”Konstens ljus”, ”Sättet ljus” och ”Trevande ljus”.

2012 : by LIGHT

Drottningtorget och området runt Caroli blev platsen för det årets ljussättningar av stadsmiljön.

Senast ändrad: 2018-09-24 13:41