Publicerad 2018-01-23 16:25

Senast uppdaterad 2018-01-23 16:32

Cementen-kajen och Ökajen renoveras

Kajspontning Limhamn

Den blå linjen markerar området för renoveringen

Med start i början av 2018 kommer Cementen-kajen och Ökajen i Limhamns hamnområde att rustas upp. Detta görs som ett led i att det byggs nytt i kvarteret Cementen och för att kunna göra ett nytt stråk längs kajen och en plats att vistas på för boende och allmänhet. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2019.

Läs mer om renoveringen här.