Aktiviteter under samrådet för ÖP2012

Visionsbild: Dziugas Lukosevicius

Visionsbild: Dziugas Lukosevicius

Under samrådet för Malmös nya översiktsplan, ÖP2012, arrangeras en rad aktiviteter för att malmöbor, myndigheter, näringsliv och övriga intressenter ska få information och ha möjlighet att lämna synpunkter via hemsidan.

  • Informatörer på stan
  • Temakvällar
  • ÖP på beställning
  • Utskick med Bluetooth
  • Stadsvandringar
  • Utställningar
  • Installationer

Informatörer på stan

Under de fina sommarmånaderna passade vi på att informera malmöborna på välbesökta mötesplatser i staden och vid olika typer av utomhusarrangemang. Informatörernas uppgift var att möta upp malmöbor på platser där de befinner sig för att få igång en diskussion kring stadens framtid och informera om vilka strategier kommunen har för att möta stadens möjligheter och utmaningar på lång sikt. Informatörerna använde en cykelriksha för att snabbt och smidigt kunna transportera sig runt i staden.

Har du sett en gul riksha i Malmö?

Se Skånskans reportage om informatörerna med cykelrikshan.

Temakvällar

Den 13, 14 och 15 september arrangerade Malmö stad tre temakvällar på Malmö Brygghus (tidigare Chokladfabriken) för att diskutera översiktsplanens centrala frågeställningar. Experter inom stadsbyggnad/ stadsplanering bjöds in för att samtala kring hur stadsplaneringen kan bidra till en socialt hållbar stad, hur Malmö kan bli en tät och grön stad samt hur staden kan fungera som regionens motor.

ÖP på beställning

Tillhör du en organisation, förening eller företag och vill veta mer om översiktsplanen? Gör en intresseanmälan här så kommer vi till dig!

Utskick med Bluetooth

När du passerar Davidshallsbron och Lilla Torg i höst kommer du ha möjlighet att ta emot ett utskick till din mobil innehållande en kortversion av filmen "Hur ska framtidens Malmö se ut?" samt en uppmaning att lämna dina synpunkter via hemsidan www.malmo.se/op. Utskicket kommer göras under september och oktober.

Stadsvandringar

För dig som är intresserad av utvecklingen av Rosengård, Fosie och Hyllie arrangerades det stadsvandringar under hösten för att koppla aktuella projekt till den översiktliga planeringen. Datum för vandringarna var: 29 augusti i Hyllie 7 september i Fosie 27 september Norra Sorgenfri-Rosengård

Utställningar

På Stadsbiblioteket, Medborgarkontoren, Form/Design Center och i Stadshusets foajé är det möjligt att ta del av kortfilmen "Hur ska framtidens Malmö se ut?" och information om översiktsplanen under sommaren och/eller hösten. Medborgarkontorens utställning går att besöka redan från mitten av juni och under hela hösten (fram till slutet av november). På Form/Design center ingår information om översiktsplanen som en del i utställningen "Ah vaddå-då? Malmö!" som visas under perioden 22 juni till 4 september. "Ah vaddå-då? — Malmö!" flyttar sedan till Stadshuset och visas i foajén fram till den 31 oktober. På stadsbiblioteket går det att ta del av information om översiktsplanen från och med oktober, fram till samrådsperiodens slut den 15 november. Där visar utställningen på tredje våningen.

Utställning om ÖP2012 på Stadsbiblioteket

Utställning om ÖP2012 på Stadsbiblioteket

Installationer

Installationer kommer utplaceras i kända stadsmiljöer för att väcka nyfikenhet inför framtidens stadsutveckling och inspirera förbipasserande att lämna synpunkter via hemsidan. Under oktober och november månad är det möjligt att få syn på installationerna i din favoritpark eller vid den gata som du passerar varje dag.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2011-12-19 11:41