Översiktsplan för Nyhamnen

Visionsbild av Nyhamnen, MandaWorks

Visionsbild av Nyhamnen, MandaWorks

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till Översiktsplan för Nyhamnen. Från den 15 maj till 1 september 2018 pågår utställningen av planförslaget. Då har du möjlighet att tycka till om planen. I samband med utställningen arrangerar vi olika aktiviteter, där du kan diskutera och ställa frågor om planförslaget.

Översiktsplanen för Nyhamnen är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna. Planområdet börjar strax norr om Centralstationen och sträcker sig fram till Frihamnen i norr och Västkustvägen i öster.

Förslag till översiktsplan för Nyhamnen

Här kan du läsa och ladda ner utställningsförslaget och alla tillhörande dokument. Vi har även gjort en visualisering av planförslaget i 3D.

 

Utställningsförslag till översiktsplan för Nyhamnen (pdf, 26.2 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 6.4 MB)
Protokoll med reservationer Kommunstyrelsen (pdf, 357.3 kB)
Kungörelse av förslag till översiktsplan för Nyhamnen (pdf, 536 kB)
Relaterade dokument

Aktiviteter under utställningsperioden

Vill du diskutera och ställa frågor om planförslaget? Under utställningsperioden arrangerar vi olika aktiviteter då du kan träffa  oss stadsplanerare. Läs mer här.

 

Skicka in dina synpunkter senast 1 september

Planförslaget som ställs ut är en vidareutveckling av ett första planförslag som presenterades i ett samråd för allmänheten våren 2016.  Därefter har planförslaget bearbetats och kompletterats efter de synpunkter som kom in.

För att kunna leda utvecklingen i rätt riktning är det viktigt att vi får veta vad du tycker. Under utställningsperioden 15 maj till 1 september 2018 kan du lämna förslag, idéer och synpunkter på planförslaget i ett så kallat yttrande.

Så här skickar du in dina synpunkter:

  • via webbformuläret nedan (Här lämnar du ditt yttrande) 
  • via e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se
  • via postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.

Skriv "Utställningssvar FÖP Nyhamnen" på kuvertet eller i e-post rubriken. Glöm inte att ange ditt namn och din adress. 

Vad händer efter utställningen?

Synpunkterna kommer att besvaras i ett sammanfattande utlåtande efter utställningsperiodens slut. Efter eventuella justeringar kan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige under vintern 2018/2019.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-15 14:26