Pp 6013, söder om Sjötorpsvägen i Tygelsjö

Område söder om Sjötorpsvägen i Tygelsjö i Malmö
 
Planprogram, Pp 6013, syftar till att utreda förutsättningarna
för att ändra nuvarande markanvändning från att rymma ett verksamhetsområde till att i stället innehålla bostäder av olika slag och servicefunktioner. Utifrån behovet att hushålla med marken föreslås en tätare bebyggelsestruktur än de markbostäder som i dag dominerar Tygelsjö.

 ____________________________________
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplan som har varit utskickat för samråd med berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Resultatet av samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som har redovisades för stadsbyggnadsnämnden vid dess sammanträde 2010-04-15

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut kan du läsa i protokollsutdraget nedan.

 

Läs mer här:
planprogram (pdf, 13.5 MB)
samrådsredogörelse (pdf, 242.2 kB)
protokollsutdrag (pdf, 295.6 kB)
 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2010-05-03 12:27