Tillgänglighet

Malmö ska vara en stad för alla. En god fysisk tillgänglighet är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsguiden

Malmö Stads Tillgänglighetsguide ger en snabb överblick av tillgängligheten i offentliga lokaler i Malmö, såsom apotek, biografer, hotell, restauranger och butiker i centrum. Du hittar också bibliotek, anläggningar inom kultur- och fritidsområdet, medborgarkontor samt vårdmottagningar i hela Malmö.

Sedan 2016 är Tillgänglighetsguiden helt digital. Du hittar all information genom att klicka på kartan. Där kan du sedan välja olika kategorier för att få information om tillgängligheten i den lokal du tänker besöka.

Visa tillgänglighet på karta

Klicka på bilden nedan för att öppna tillgänglighetskartan.

Accessibility guide to Malmö

The accessibility guide is aimed primarily towards people with disabilities to get a picture of the accessibility of the facilities and places you want to visit in Malmö. Click on the map and chose which category you are interested in or contact us for more information in English.

Är något fel?

Malmö förändras ständigt och vi vill att tillgänglighetsguiden hänger med! Kontakta oss gärna om du upptäcker något som är fel så rättar vi till det så snart vi kan.

Finns "enkelt avhjälpta hinder" i din vardag? Anmäl!

Om du inte kommer fram med din rullstol eller rullator på allmän plats (alla platser dit allmänheten har tillträde) eller publika lokaler som butiker, bankkontor, kommunkontor, vårdmottagningar, caféer och restauranger etc, kan du begära en utredning om anpassning. Skicka in din anmälan om enkelt avhjälpt hinder till Stadsbyggnadskontoret.

Tillgänglighetsrådgivare

Malmö stads tillgänglighetsrådgivare arbetar för att den byggda miljöns tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ständigt förbättras.

Senast ändrad: 2018-11-29 13:26