Kontrastmarkering på trappstegen är ett enkelt sätt att öka tillgängligheten

Kontrastmarkering på trappstegen är ett enkelt sätt att öka tillgängligheten

Inventering av tillgänglighet i flerbostadshus

Som en del av Malmö stads tillgänglighetsarbete har en inventering gjorts av hyresfastigheter i Malmö. Projektet är finansierat av Boverket och syftar till att hjälpa kommuner att underlätta sin planering för bostadsförsörjning.

Malmö stads målsättning med projektet har varit att tillgänglighetsdeklarera alla lägenheter som förmedlas via Boplats Syd, för att underlätta för personer med särskilda behov att välja lämplig bostad i samband med bostadsbyte.

Inventeringen har genomförts från mars till oktober 2015 och under projektets gång har även fastighetsägare som inte förmedlar sina lägenheter via Boplats Syd haft möjlighet att få sina fastigheter inventerade.

Totalt 270 fastigheter har omfattats av inventeringen som genomförts i allmänna utrymmen såsom tvättstugor och förråd samt i fastighetens entréer.  Det innebär att inventeringen i slutändan berör 14 489 lägenheter i Malmö.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-11-20 10:53