Lyftkran Foto: Colourbox.se

Byggprojekt i Västra Hamnen

Här hittar du pågående och framtida byggprojekt i Västra Hamnen.

Bostäder

Kv Parken/Bilen 17 är Ikanos första bostadskvarter i Västra Hamnen
MKB bygger 130 ungdomsbostäder intill Stapelbäddsparken
Skeppsträdgården 165 bostadsrätter öster om Masttorget
Bommen 2 och 3 - bostadsrätter varav en del yteffektiva 1:or och 2:or
Bommen 4 - bostadsrätter för seniorer 55+
Stapelbädden 6 - 155 studentlägenheter intill Stapelbäddsparken
Galeasen 1- lägenhetshotell med 60 bostäder som hyrs ut till företag
Kranen 5 (Skåneland 3) - 133 bostadsrätter i Dockan intill ny park
Sejen 2 och 4 - hyres- och bostadsrätter intill blivanden Citadellskajen

Kontor och Verksamheter

Trollhättan 7 kontor, café och butikslokaler längs Beijerskajen
Kajutan 1 kontor, restaurang och butik vid Bo01-området
Sejen 3 kontor, förskola och handelsytor intill Citadellskajen

Stadsmiljö och Områdesprojekt

Universitetsholmen stora investeringar på bästa läge nära city
Varvsstaden en ny attraktiv stadsdel i de gamla varvsmiljöerna
Kappseglaren hållbarhetssatsningar i framkant
Masthusen tidigare mässområdet omvandlas till blandad stad
Kvarteret Gäddan blandad bebyggelse och promenadstråk längs kanalen 
Varvsparken sista etappen av stadsdelsparken återstår
Kockums Park sista delen i öster färdigställs under 2016


Senast ändrad: 2018-04-18 10:01