Utvecklingsområden

Ett utvecklingsområde är ett större område i befintlig stadsmiljö som är föremål dels för utveckling i form av kompletteringsbebyggelse s.k. förtätning och dels utveckling i form av tillskapandet av nya mötesplatser, översyn av cykelstråk och kollektivtrafikförbindelser m.m

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-08 12:06