Malmö - vinnare!

Malmö har ännu en gång prisats av EU-kommissionen för vårt arbete med hållbart resande. Arrangemanget ”Fri på Friisgatan” i höstas, då Friisgatan var gågata, har tillsammans med stadens satsningar på hållbart resande imponerat på EU-kommissionens jury som tilldelat Malmö priset ”European Mobility Week Award”.

I Malmö jobbar vi dagligen med hållbart resande och under Mobility week visades aktiviteter och fysiska åtgärder som både berikar stadslivet och underlättar hållbart resande i Malmö genom att motivera alla till ett mer miljövänligt resande, som att cykla, gå och att använda kollektivtrafiken i så stor utsträckning som möjligt.

European mobility week award 2016

EU belönar satsningar som städer genomför för hållbart resande och hur staden manifesterar detta under European mobility week.

Juryn tog fasta på Malmö som cykelstad och arbetet med cykeln som ett hållbart transportmedel, men också för en väl genomförd kampanjvecka för hållbart resande i Malmö.

Friisgatan

Under Mobility Week blev Friisgatan platsen för arrangemanget. Gatan fungerade som en arena för aktiviteter på temat ”Smart mobilitet – stark ekonomi" och utformades till fördel för människan, i och med att fotgängare och cyklister sattes i fokus. 

Under kampanjen ville vi visa hur en gata kan upplevas med färre bilar. Friisgatan, från S:t Johannes kyrka till Folkets park, utformades då till fördel för fotgängare, cyklister och ett skönare stadsliv.

Bilfria dagen den 22 september

Mobility Week avslutades med den "Bilfria dagen" då alla uppmuntrades till att ställa bilen och istället välja ett mer hållbart resande som kollektivtrafik, gång eller cykel.

Följ European Mobility Week i Malmö på Facebook:

https://www.facebook.com/MOBILITYWEEKMALMO

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-18 11:16