Genomförda kampanjer

Att påverka hur vi reser är en viktig del i fastighets- och gatukontorets arbete. Det kan handla om opinionsbildning och att påverka beteende och attityder.

Framgångsrika kampanjer bygger på en god dialog med Malmöborna och intressenter. Nedan ser du några exempel.

Inga löjliga bilresor

Malmö har rankats som en av världens bästa cykelstäder och varje dag
görs här fler än 100 000 cykelresor. Samtidigt görs också alldeles för
många löjligt korta bilresor i Malmö.

Cykla fint

Kan ett vänligare cykelklimat ge fler cyklister? Med Cykla fint-kampanjen hoppades vi bidra till fler medvetna cyklister, ett bättre cykelklimat och ökad cykling.

Framtiden i kikare

Hur skulle den här platsen kunna se ut med fler träd och färre parkeringsplatser? Framtidskikarna utvecklades under årsskiftet 2008-2009 som en möjlighet för Malmöborna att se visionära förändringar i stadsrummet. Framtidskikarna har bland annat varit på världsutställningen i Shanghai. 

Gör Malmö lyckligare

Från att du går hemifrån till att du når din slutdestination vill vi att du ska kunna gå, cykla eller åka kollektivt, gärna i kombination med varandra.

Malmö på väg

Malmö på väg var ett projekt som genomfördes för att kommunicera satsningar på framför allt kollektivtrafik men också cykel under de kommande åren i staden.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-19 09:39