Hur reser Malmöbon?

Undersökningar om resvanor och attityder är metoder för att få kunskap om hur Malmöborna reser och för att hålla koll på trafikströmningar i staden.

Hösten 2013 genomfördes en resvaneundersökning i Skåne och en attitydundersökning i Malmö. Rapporterna från båda undersökningarna går att läsa som pdf nedan.

Tidigare undersökningar

Hösten 2008 genomfördes en undersökning bland 13.000 Malmöbor angående deras resvanor och attityder till trafik och miljö. Den visar bland annat att allt fler Malmöbor väljer att gå eller cykla istället för att ta bilen.

En undersökning om hur männen respektive kvinnorna i Malmö reser har också gjorts. Analysen är gjord inom projektet hållbar jämställdhet i Framtidens kollektivtrafik - och syftar till att vara ett underlag i dialogen kring makt och delaktighet i planeringen av spårväg i Malmö.

Resvaneundersökningarna görs vart femte år, nästa görs 2018. 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-01-19 13:52