Frågor & svar om övergångsställen

Här hittar du några vanliga frågor och svar om övergångsställen.

Vilka regler gäller vid obevakade övergångsställen? 
Fordon har väjningsplikt för fotgängare mot gående på obevakade övergångsställen.

Är övergångsställen trafiksäkra?  
Nej, övergångsställen är inte trafiksäkra. Faktiskt är det så att risken att skadas i en trafikolycka är dubbelt så stor när man korsar gatan vid övergångsställen än på platser utan övergångsställen.

Men har inte övergångsställena blivit säkrare sedan vi fick lag om att alla bilförare ska stanna för gående?  
Nej, det är faktiskt tvärtom. Antalet fotgängare som skadats i olyckor har ökat sedan lagen infördes.

Men övergångsställen bidrar ju till att bilisterna måste hålla lägre hastighet?
Övergångsställen i sig gör inte att man sänker hastigheten. Det är till och med så att en del bilförare ökar hastigheten när de ser gående vid övergångsstället. Detta för att tydligare visa att de inte tänker stanna.

Jag känner mig tryggare vid övergångsställen. Varför tar ni bort dem?
Den falska tryggheten är ett av problemen med övergångsställen eftersom detta bidrar till att övergångsställen är ett farligare ställe att korsa gatan vid. Men de flesta stannar ju faktiskt vid övergångsställen.

Innan den nya lagen kom stannade ännu färre bilförare för att släppa fram gående. Idag är det fler, ca 50 procent som stannar vid övergångsställen för att släppa över gående. Hälften stannar inte. På platser med hög hastighet eller få gående är det ännu färre som stannar.

Vilka övergångsställen kommer ni ta bort?
Det är framförallt på gator med liten trafik som vi föreslår att övergångställen ska tas bort. På dessa gator behövs inte övergångsställen som ett stöd för fotgängaren att skapa en lucka i biltrafiken och lättare ta sig över gatan. Man kommer över gatan ändå, oftast utan att behöva vänta alltför länge eftersom biltrafiken är liten.

Varför tar ni bort övergångsställen?  
I Sverige har vi ovanligt många övergångsställen om man jämför med andra liknande länder, till exempel Norge och England. I dessa länder, som har samma trafikregler vid övergångsställen som vi, är det mycket större andel som bilförare som stannar för att släppa fram gående vid övergångsställen än i Sverige. I Norge och England anläggs övergångsställen framförallt på gator med mycket trafik och där det korsar mycket folk. Genom att ta bort övergångsställen som ligger på gator med liten trafik kan vi öka bilisternas uppmärksamhet på de övergångsställen som finns kvar, och därmed få övergångsställen som verkligen fungerar.

Men övergångsställen behövs ju på barnens skolvägar?  
Övergångsställen på skolvägar har ofta upplevts som en garanti för att skolvägen är säker. Att det skulle vara så är inte säkert. Till exempel visar internationella undersökningar att olycksrisken även för barn var dubbelt så stor när de korsade vägen vid övergångsställen. Vi är medvetna om att många föräldrar och barn ser övergångsställena som en stor trygghet och prioriterar därför hastighetsnedsättande åtgärder vid övergångsställen på barns skolvägar. Då vet vi att vi får en garanterat hög trafiksäkerhet.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-16 14:48